Baví tě chemie?

V poslední etapě modernizace vznikly dvě špičkové laboratoře s nejnovějšími bezpečnostními prvky pro výuku žáků oboru Aplikovaná chemie – Farmaceutická technologie. První z laboratoří je určena pro výuku základní chemie, nácvik laboratorních technik a analytickou chemii. Druhá laboratoř je určena žákům vyšších ročníků. Ti se zde budou učit instrumentální metody využívané v chemické praxi, aplikovanou analytickou chemii a analýzu léčiv.


Baví tě chemie?

Fotogalerie