Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Historie školy

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Po celou dobu prochází škola postupnými etapami modernizace a zkvalitňování studijního prostředí. Škola tak patří k těm nejmoderněji vybaveným středním školám v regionu.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

Ve skromnějších podmínkách vzniklo roku 1989 v Lipenské ulici Střední odborné učiliště obchodní. Tam však dlouho nepobylo, neboť jeho vedení se muselo zakrátko vyrovnat s restitučními nároky Kongregace sester nejsvětější svátosti. Zařízení bylo přestěhováno do budovy v Husově ulici, číslo 9, která již od počátku tohoto století hostila adepty podnikání spojené s obchodem.

Nutno podotknout, že změna sídla školy posunula věci k lepšímu. Husovu ulici obklopuje několik středních škol a několik vhodných ubytovacích a stravovacích zařízení. Navíc se škola nachází v centru Českých Budějovic a je hladce dostupná prostředky hromadné dopravy.

V roce 2006 byl změněn název školy na Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9. Absolventi zde mohou dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem.

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů. Od 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu školy na Střední škola obchodní , České Budějovice, Husova 9

Škola, jejíž ředitelkou je od 1. 8. 2002  Mgr. Jarmila Benýšková, má regionální působnost, širokou vzdělávací nabídku a může se pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, nadstandardním technickým zázemím a jak dokládají objektivní statistické ukazatele úspěšným uplatněním absolventů v praxi.

Mnozí z našich žáků se posléze věnují podnikatelské činnosti, někteří se dále vydávají na vysoké školy nebo vyšší odborné školy a dokonce získávají v zahraničí zkušenosti blízké jejich oboru.

Budovy Střední školy obchodní procházejí neustálou modernizací, kterou vítají nejen pedagogové, ale pozitivně hodnotí i žáci školy. K počítačovým učebnám, jazykové učebně, odborným učebnám fotografů, kosmetiček, kadeřníků a učebnám pro výuku předmětu Fiktivní firma,  přibyla i multifunkční učebna pro výuku všech předmětů, vybudovaná v rámci realizace projektových aktivit školy. Projekt „Vzdělávání bez bariér s ICT“ finančně podpořený prostředky IROP a státního rozpočtu ČR, zásadním způsobem přispěl ke zkvalitnění výuky žáků. Třicet dva pracovních míst je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Každé stanoviště je opatřeno vlastním počítačem, sluchátky a výukovým softwarem. Žáci zde získávají nejen znalosti v oboru, ale aktivně aplikují své ICT dovednosti. Učebna je zaměřena i na výuku jazyků, žáky vede ke konverzaci, umožňuje individualizované učení i efektivní aplikování metody CLIL při výuce odborných předmětů v cizím jazyce. V tomtéž roce byl vybudován i výtah pro bezbariérový přístup a posíleny Wi-Fi sítě.  „Tato škola je moderně vybavená a je tu velké množství počítačových a odborných učeben. Myslím si, že nás naše škola velmi dobře připraví na vysokou školu, ale i na práci,“ říká žákyně 4. ročníku oboru Cestovní ruch. 

V létě roku 2019 byla zahájena další etapa modernizace školy. Díky investičním příspěvkům od zřizovatele byla nově vybavena a zrekonstruována část ubytovacích prostor Domova mládeže v Třebízského ulici. Na hlavní budově školy v Husově ulici vznikly nové kabinety, učebny pro teoretickou i praktickou výuku a výdejna obědů. Nově vybudované učebny jsou vybaveny interaktivními panely, jedná se o dotykové panely, které krom klasického psaní nabízejí mnoho rozšiřujících funkcí, například i vlastní přístup do internetové sítě, lze je tak využít i bez použití počítače. 

Zvláště pro výuku cizích jazyků vznikla učebna, která podporuje nácvik komunikačních dovedností, cílí na skupinovou práci žáků a na staniční učení. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách sdílí jeden pracovní stůl, usazeni jsou naproti sobě a mohou tak komunikovat přímo z očí do očí. Každý žák má k dispozici tablet, na který mu učitel zasílá úlohy, žáci vytvářejí myšlenkové a pojmové mapy, soutěží mezi sebou za pomoci různých aplikací.

V poslední etapě modernizace vznikly dvě špičkové laboratoře s nejnovějšími bezpečnostními prvky pro výuku žáků oboru Aplikovaná chemie – Farmaceutická technologie. První z laboratoří je určena pro výuku základní chemie, nácvik laboratorních technik a analytickou chemii. Druhá laboratoř je určena žákům vyšších ročníků. Ti se zde budou učit instrumentální metody využívané v chemické praxi, aplikovanou analytickou chemii a analýzu léčiv.

 


Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Fotogalerie