Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje

 

esf  

mšmt

Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem pedagogických pracovníků školy v oblasti vzdělávacích aktivit nabízených široké veřejnosti, se škola se stala v roce 2007 jedním z Místních center uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, zřízených v rámci projektu UNIV.

místní centrum

 souladu s myšlenkami celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci školy vytvořili a v současné době nabízejí veřejnosti tyto modulové vzdělávací programy určené  pro další vzdělávání dospělých:

Ekonomické základy pro obchodně podnikatelské činnosti

Modul I.     Základy informačních a komunikačních technologií
Modul II.    Ekonomika maloobchodní jednotky
Modul III.  Daňová evidence
Modul IV.  Administrativa provozu

Němčina v cestovním ruchu

Modul I.     Nejdůležitější výrazy a fráze v cestovním ruchu v němčině
Modul II.    Odborné pojmy v cestovním ruchu v němčině
Modul III.  Služby cestovního ruchu v němčině
Modul IV.   Konverzace v cestovním ruchu v němčině

Počáteční vzdělávání mladé generace je stále prioritou všech pracovníků školy, za stejně důležité v této době považujeme potřebu a rozvoj aktivit v dalším vzdělávání, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci cenné dlouhodobé zkušenosti a pro které má škola ty nejlepší předpoklady.     

Fotogalerie z modulu základy informačních a komunikačních technologií  je k dispozici zde.

Více informací získáte na: www.univ.nuov.cz