Harmonogram závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky

První opravný termín

 

V souladu s § 75 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č  135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a dle vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 zveřejňuje ředitelka školy tyto termíny pro opravné zkoušky (stanovené ředitelkou školy).

 

Září 2020

 

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní    zkouška

K3B

69-51-H/01

Kadeřník

denní

 

8. 9. 2020

 

AS3

66-52-H/01

Aranžér

denní

7. 9. 2020

 

 

CP3

29-54-H/01

Cukrář

denní

7. 9. 2020

 

 

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

7. 9. 2020

8. 9. 2020

 

               

 

V Českých Budějovicích, dne 6. 7. 2020

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                        ředitelka školy