Moderní učitel

 

Nabídka modulů - Moderní učitel

 

Kreativní vedení vyučovací hodiny

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování

Přednášející:                  PaedDr. Milena Koukalová                    

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Cílem vzdělávacího modulu je hledání cest a variant jak osvěžit a zefektivnit vedení vyučovací hodiny, seznámit účastníky s fázemi procesu kreativního řešení problémů ve skupině. Na konkrétních technikách aplikovaných do jednotlivých fází si pedagogové v praxi vyzkouší, jak „vytěžit„ při procesu řešení problémů „týmový mozek“, budou pracovat s kreativními technikami a aplikovat je na konkrétní problémy a situace při vyučování.  Pedagogové se seznámí s principy správného a efektivního vedení vyučovací hodiny. Při uvádění kreativních technik si vyzkouší roli pedagoga - facilitátora. Dostanou tedy zpětnou vazbu nejen ke kreativní technice, ale i k způsobu vedení procesu. Budou trénovat, co při vedení vyučovací hodiny dělat v době krize (spící žáci, agresivní skupina žáků, odbíhání od tématu apod…).

více ZDE

Přihláška

 

Umím správně motivovat sebe, okolí, žáky?

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování

Přednášející:                  Mgr. Iva Stratilová     

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Cílem modulu je uvedení do problematiky motivace jako neoddělitelné součástí učení. Seminář se zaměřuje na zdůraznění významu motivace - nezbytného předpokladu efektivity vyučovacího a výchovného procesu. Motivaci nahlíží jako regulátor procesu učení, tj. toho, co určuje, jak a čemu se jedinec naučí. Připomíná důležitou úlohu školy při vytváření a změnách motivačního systému každého žáka. Učitel, který je sám pozitivně motivován, uplatňuje ve vyučování adekvátní způsoby motivace, klade pevné základy pozitivního rozvoje žáka. Vhodná motivace může vyvolávat a udržovat zájem žáka o učení, v opačných případech však může učitel nevhodným používáním motivačních činitelů rozvíjení žákova vztahu k učení brzdit nebo přímo vyvolávat nezájem.

více ZDE

Přihláška

 

Styly učení žáka a učitele

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování

Přednášející:                  Mgr. Jan Zouhar                          

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Cílem modulu je vybavit účastníky dovednostmi a kompetencemi k efektivnímu vedení výuky na základě výběru vhodných metod a forem s ohledem na diagnostikované či předpokládané styly učení žáků.  Účastníci získají základní dovednosti, prostřednictvím kterých zjistí učební potřeby a rozpoznají styly učení žáků. Na základě toho mohou přizpůsobit svou výuku  potřebám třídy i jednotlivců. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností

více ZDE

Přihláška

 

Rozvoj klíčových kompetencí a aktivizující formy výuky v práci učitele SOŠ

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování.

Přednášející:                  Mgr. Dana Forýtková                   

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Cílem modulu je hledání cest a variant tvorby konkrétní vzdělávací strategie a organizace vzdělávání vhodné pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností.

více ZDE

Přihláška

 

Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování.

Přednášející:                  Mgr. Zdeněk Pečenka                   

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Cílem je seznámit pedagogické pracovníky s rozdíly v pojmech evaluace, hodnocení a autoevaluace; ukázat, jak začleňovat evaluaci a monitoring do své výuky, jak formulovat cíle, kritéria, indikátory a které nástroje používat pro efektivní zjišťování stanovených cílů vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Účastníci si mohou přinést své vlastní ŠVP školy a v průběhu semináře kontrolovat a konzultovat jeho jednotlivé části.

více ZDE

Přihláška

 

Nové metody práce učitele a učitele odborného výcviku na střední odborné škole

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování.

Přednášející:                  Ing. Pavla Stejskalová                   

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Modul je zaměřen na možnost využívání nových výukových metod v odborném výcviku službových oborů. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody.

více ZDE

Přihláška

 

Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU

Datum konání:              dle dohody

Délka kurzu:                 12 hodin

Cena:                             1 500 Kč

Kurz je akreditován MŠMT (čj.: MŠMT-29767/2014-1-823 ze dne 11. 11. 2014). Účastníci obdrží osvědčení o jeho

                                      absolvování.

Přednášející:                  Mgr. Dana Forýtková

Místo konání kurzu:      Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 nebo dle dohody

Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Modul je zaměřen na rozvoj kompetencí pro kooperaci a týmovou spolupráci. V průběhu semináře si účastníci ujasní pojmy – tým, týmová spolupráce, skupinová práce, kooperace a sociální dovednosti. Porozumí odlišnostem skupinového a kooperativního učení, vysvětlí si jejich klady a zápory. Seznámí se s charakteristikou týmu a faktory, které podporují nebo brzdí dobrou práci týmu.

více ZDE

Přihláška