AR Junior 2022 - Naši žáci získali v 21. ročníku soutěže dvě první místa a dvě druhá místa.

Naši žáci získali v 21. ročníku soutěže AR Junior dvě první místa a dvě druhá místa

 

Dne 3. – 4. 11. 2022 se uskutečnil v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti 21. ročník celostátní soutěže mladých aranžérů AR Junior 2022. 

AR Junior je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních škol oboru aranžér, koná se 1x za školní rok a probíhá v několika kategoriích. Znění, či zadání jednotlivých kategorií stanoví rada sdružení AR ČR. Některé kategorie soutěže žáci realizují přímo na místě konání, jiné práce žáků jsou již přivezeny hotové. Hodnocení soutěže probíhá tzv. hodnotící komisí, kdy každá zúčastněná škola jmenuje jednoho zástupce – hodnotitele. 

Každé konání soutěže slouží k navázání užší a lepší spolupráce jednotlivých škol, vyměňování zkušeností, postojů a názorů na různá aktuální témata tohoto oboru. 

Naši žáci v 21. ročníku soutěže získali dvě první místa a dvě druhá místa.  

PC grafika plakát (téma: Jan Ámos Komenský) - 1. místo 

Špendlení na figurínu (téma: Párty na lodi) - 1. místo 

Špendlení na živý model (téma: Můj první ples) - 2. místo 

Maketa (očima žákovské poroty) - 2. místo 

Všem oceněným gratulujeme a zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 


AR Junior 2022 - Naši žáci získali v 21. ročníku soutěže dvě první místa a dvě druhá místa.

Fotogalerie