AR Junior 2022 - Naši žáci získali v 21. ročníku soutěže dvě první místa a dvě druhá místa.

Dne 3. – 4. 11. 2022 se uskutečnil v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti 21. ročník celostátní soutěže mladých aranžérů AR Junior 2022. AR Junior je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních škol oboru aranžér, koná se 1x za školní rok. PC grafika plakát (téma: Jan Ámos Komenský) - 1. místo; Špendlení na figurínu (téma: Párty na lodi) - 1. místo; Špendlení na živý model (téma: Můj první ples) - 2. místo; Maketa (očima žákovské poroty) - 2. místo 


» Zobrazit celý článek »