Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR má za sebou regionální finále. Do národního kola soutěže postupují 2 žáci z jihočeských základních škol.

V laboratořích Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 se uskutečnilo regionální finále celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR ve školním roce 2022/2023“, celostátně organizované pod záštitou MŠMT a Svazu chemického průmyslu ČR. Cílem soutěže je představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Morální záštitu nad touto akcí převzal hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba, a náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Pavel Klíma. Garantem a organizátorem regionální části soutěže se stala českobudějovická Střední škola obchodní. Na přípravě a organizaci praktické části soutěže se podíleli vyučující chemie střední školy, žáci oboru Aplikovaná chemie a studentky Přírodovědecké fakulty, jejíž je SŠO fakultní školou. Zahájení již čtvrtého regionálního finále 11. ročníku soutěže se osobně zúčastnila i primátorka statutárního města České Budějovice, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Do prvního (školního) kola soutěže se v našem regionu přihlásilo 44 základních škol. Vyučující chemie na základních školách do soutěže zapojili celkem 933 žáků osmých a devátých tříd.  Druhého (krajského) kola se zúčastnilo 99 soutěžících, kteří 12. prosince soutěžili ve vědomostním testu.

Na regionální finále, které se uskutečnilo 1. února 2023, bylo pozváno 28 nejlepších „mladých chemiků“ z 2. kola soutěže. Žáci plnili 2 hodiny praktické úkoly v laboratořích. Mnozí z nich si poprvé v životě vyzkoušeli práci s chemickým nádobím (byretou, indikátorem, třecí miskou, …) při stanovování obsahu vitaminu C v tabletě odměrnou analýzou.

Vyhlášení výsledků soutěže se konalo týž den v prostorách Jihočeské hospodářské komory za účasti ředitelky pořádající střední školy, Mgr. Jarmily Benýškové, zástupce odboru školství Jihočeského kraje a za Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity se zúčastnila a předala ocenění žákům prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Do celostátního finále, které se uskuteční 13. června 2023 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, postupují 2 žáci, kteří úspěšně reprezentovali své základní školy. S 69 devíti body žák ze ZŠ Dukelská, Strakonice a s 65 body žák ze ZŠ TGM Blatná. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při vědomostním testu a laboratorních pracích v červnovém finále.


Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR má za sebou regionální finále. Do národního kola soutěže postupují 2 žáci z jihočeských základních škol.

Fotogalerie