HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2023-2024

  

 

 

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2023-2024

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol

Motto pro letošní ročník soutěže:

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den,

naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život

Čínské přísloví

 

JIHOČESKÝ A PLZEŇSKÝ REGION

 

Pořádající střední škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

 

Přihláška: Základní školy se mohou přihlásit do 30. 10. 2023 na adrese koordinátora regionu (podrobná pravidla na oficiálních stránkách soutěže: www.mladychemikcr.cz a na stránkách pořádající školy v sekci SOUTĚŽE – MLADÝ CHEMIK)

 

Koordinátor regionu: Mgr. Martina Součková  souckova@sso.cz

 

Organizace soutěže:

  1. kolo soutěže (školní) – Vědomostní test, který vypracují žáci při hodině chemie na své ZŠ (učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí podle zaslaného řešení a vyberou 3 nejlepší žáky školy).

Výsledky 1. kola nejpozději do 30. 11. 2023 (jména 3 nejlepších žáků + ročník narození žáka a počet všech testovaných žáků příslušné školy) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy (souckova@sso.cz).

Poznámka organizátora: Vyučující přihlášené školy bude informován emailem do 4.12.2023 o účasti jeho vybraných žáků na krajském kole a o přesném termínu a propozicích dne.

 

  1. kolo soutěže (krajské) – Vědomostní test pro 3 úspěšné žáky každé přihlášené základní školy. Předpokládáme, že se 2. kolo uskuteční prezenčně:

PLZEŇSKÝ REGION - 12. 12. 2023 v prostorách 10. Základní školy Plzeň, nám. Míru 6

JIHOČESKÝ REGION – 14. 12. 2023 v prostorách SŠO, České Budějovice, Husova 9

24–30 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. O postupu do regionálního finále budou vyučující a postupující žák (žáci) vyrozuměni emailem. Třetí kolo se uskuteční ve školních laboratořích SŠO, České Budějovice, Husova 9.

 

  1. kolo soutěže (regionální finále) včetně slavnostního vyhlášení výsledků Laboratorní úloha pro 24-30 nejúspěšnějších žáků krajského kola se uskuteční ve středu 7. února 2024 ve školních laboratořích na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Poznámka organizátora: Termín byl volen s ohledem na jarní prázdniny v Jihočeském kraji, ale po sloučení regionů zasahuje tento termín do jarních prázdnin v některých okresech Plzeňského kraje, tak že je pravděpodobné, že termín bude během soutěže upraven. Přesný termín a propozice tohoto dne budou zaslány na email postupujících škol v lednu 2024.

 

  1. kolo soutěže (celostátní finále) – Vědomostní test a praktické dovednosti pro 40 postupujících žáků ze všech regionů proběhne 13. 6. 2024 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.

Poznámka organizátora: Počet postupujících žáků z jednotlivých regionů je dán podle předem dohodnutého klíče, který je závislý na celkovém počtu testovaných žáků daného regionu v daném školním roce. Pozvánky a organizační pokyny pro postupující žáky a vyučující budou rozeslány na příslušné základní školy do konce dubna 2024.


HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2023-2024

Fotogalerie