Mimořádné opatření ředitelky školy č. 7/2020-21 ze dne 28. 12. 2020

Distanční vzdělávání žáků školy

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 je na všech pracovištích střední školy od 4. do 10. ledna 2021, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci školy se vzdělávají v teoretickém i praktickém vyučování distančním způsobem.


» Zobrazit celý článek »