Historie Veletrhu fiktivních firem v ČB

7. ročník Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích zná vítěze, poprvé se na něm představila i Ekonomická fakulta JU

Nejlepší firmou veletrhu se stala firma Kouzlo Vánoc ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, firmy ze Střední škola obchodní obsadily 2. a 3. místo v kategorii Nejlepší stánek.

Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se po roční nucené přestávce uskutečnil v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se jako vždy ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 4. a 5. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho 16 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky.

Své firmy letos poprvé na veletrhu prezentovala i Ekonomická fakulta JU. Střední škola obchodní se v červnu stala Fakultní školou Ekonomické fakulty, obě školy tak spolu úzce spolupracují. Studenti vysoké školy představovali své produkty, které ve svých reálných školních firmách nabízejí zákazníkům, středoškoláky také seznámili s průběhem studia na vysoké škole.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost, ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve čtyřech hlavních kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší stánek“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 16 soutěžních fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek Kouzlo Vánoc. Firma představila veřejnosti koncept dekoratérské firmy, která poskytuje zákazníkům dekoratérské služby, zároveň však vyhotovují i vlastní vánoční dekorace a zboží. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze Střední školy obchodní, ti si se svými firmami Hotel Grand a Popelčino tajemství zajistili druhé a třetí místo v soutěži o nejlepší stánek.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci firmy LOCAVORE BISTRO ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Kouzlo Vánoc.

Ta se rovněž stala absolutním vítězem 7. ročníku veletrhu, když vyhrála v kategorii Nejlepší firma.

Potřetí se veletrhu zúčastnila firma Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování a vyhlásili nejlepšího obchodníka veletrhu.

Vůbec poprvé se v rámci veletrhu uskutečnil i znalostní online kvíz, v němž zvítězili žáci ze VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na osmém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

více zde

6. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích zná poprvé svého „Absolutního vítěze“

Fiktivní firmyPrvním absolutním vítězem veletrhu se stala firma Jelly Choco, s.r.o. z bratislavské Střední odborné školy Samuela Jurkoviča, firma ze Střední škola obchodní má nejlepší stánek.

Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil šestý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Šestý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 7. a 8. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho 19 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned nově ve čtyřech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší stánek“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 16 soutěžních  fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Unforgettable, s.r.o. ze Střední školy obchodní. Firma představila veřejnosti koncept agentury, která se zabývá pořádáním večírků, svateb, rozluček se svobodou a maturitních plesů. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci z Obchodní akademie ve Vlašimi, ti si se svou firmou Devil chocolate zajistili celkově druhé místo v soutěži. V soutěži o nejlepší stánek byli rovněž druzí.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z výše jmenované školy s firmou Devil Chocolate, s.r.o.. Následovala je firma Czech JDM, s.r.o. z VOŠ a SOŠ automobilní České Budějovice. Třetí skončila rovněž firma ze Slovenska, Jelly Choco.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Jelly Choco z Bratislavy.

Ta se rovněž stala prvním absolutním vítězem 6. ročníku veletrhu. Bratislavská škola SOŠ obchodu a služeb Samuela Jurkoviča bodovala i se svou druhou fiktivní firmou Mystico, s.r.o., která v soutěži o absolutního vítěze obsadila třetí místo.

Podruhé se veletrhu zúčastnila firma Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování a vyhlásili nejlepšího obchodníka veletrhu.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na sedmém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

Fotogalerie

Fotogalerie 6. ročníku

Katalog 6. ročníku

6. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem

Výsledkové listiny

Nejlepší firma

Nejlepší katalog

Nejlepší prezentace

Nejlepší stánek

5. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem zaplavily fiktivní bankovky

Firma Botel proti proudu ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné škola skončila na třetím místě, první místo získala internetová televize Hlásna Trúba ze Slovenska

 Pod záštitou Jihočeského kraje se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Pátý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 7. a 8. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 20 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 20 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Hlásna Trúba ze Střední odborné školy automobilní a podnikání, Senec. Firma představila veřejnosti koncept internetové televize. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze Střední odborné školy v Písku, ti si se svou firmou Butik Picasso zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma Botel Proti proudu z pořadatelské školy, která nabízela široké spektrum ubytovacích služeb na řece Vltavě, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ (výsledková listina) třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ (výsledková listina)  představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Jejich firma Turbo Trans CB se umístila na prvním místě. Následovala je firma Extraño Pastels z Bratislavy. Třetí skončila rovněž firma ze Slovenska, photo Art, žáků z Prešova, kteří na veletrhu vyráběli fotografie na počkání.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ (výsledková listina) zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Přešijeme to ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Firma Přešijeme to představila veřejnosti koncept úpravny starých oděvů, ze kterých vytvářela moderní stylové oblečení pro mladé.

Novinkou Veletrhu byla účast firmy Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování, největší tržbou se mohla pyšnit firma Turbo Trans CB.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na šestém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

4. ročník Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem provoněla káva, zvítězila firma Cafeteiras Coffee Roaster.

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nejlepší firemní katalog. V prezentačních dovednostech zvítězila firma Addorom.

 Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 17 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Cafeteiras Coffee Roaster ze Střední odborné školy obchodu a služeb z Prešova. Firma Cafeteiras Coffee Roaster představila veřejnosti koncept kavárny s vlastní pražírnou kávy. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z Obchodní akademie, obchodní školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských lázních, ti si se svou firmou PLACKAcom zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma HONEY BEE z bratislavské školy SOŠ obchodu a služeb Samuela Jurkoviča, která nabízela široké spektrum výrobků z medu, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Jejich firma Addorom se umístila na prvním místě. Následovala je firma QUALITY CATERING z táborské Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ. Velkým úspěchem pro žáky oboru Obchodník z pořadatelské školy Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, bylo třetí místo firmy BWP České Budějovice, neboť předmět fiktivní firma je pro ně novinkou.

V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy CK WorldTrip ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Firma CK WorldTrip představila veřejnosti koncept cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy do celého světa.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na pátém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

 

 

 

 

3. ročník Veletrhu fiktivních firem ovládly firmy ze Slovenska, Střední škola obchodní má nejlepší firemní katalog

 

 Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil třetí ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Třetí ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích dvou veletrhů. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Never – ending taste, s.r.o. ze Střední odborné školy obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy. Firma Never – ending taste představila veřejnosti koncept zdravých a výživných nápojů z čerstvě lisovaného ovoce a zeleniny. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z českých středních škol, jejichž fiktivní firmy byly zaměřené především na podnikání v oblasti potravinářství. Firma EXTRA uzeniny, s.r.o. z Gymnázia Otokaza Březiny a Střední odborné školy Telč obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ druhé místo. Třetí skončila firma Husů Meubles, s.r.o. z pořádající Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9.

V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe své fiktivní firmy představili  opět žáci ze slovenských středních škol. Umístili se na prvním a druhém místě.  Na třetím místě se umístila fiktivní firma podnikající opět v  oblasti potravinářství, Babiččina cukrárna, s.r.o. ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný dřevěný katalog firmy Husův Meubles, s.r.o. ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9. Firma Husův meubles představila veřejnosti koncept nábytku vyráběného z palet.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci seznámili s prezentacemi škol vystavujících firem nebo se mohli zúčastnit workshopu pořádaného firmou E.ON, jednoho z významných sponzorů Veletrhu. Workshop byl zaměřen na hledání pracovních příležitostí. Účastníci se dozvěděli praktické tipy ohledně psaní životopisu či přípravy na pracovní pohovor.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na čtvrtém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

2. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Srdečně Vás zveme k účasti na 2. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích, který se koná ve dnech 21. - 22. října u příležitosti výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavičti v pavilonu T2.

 

Program veletrhu

21. 10. 2015
7:00 – 10:30 Prezence zúčastněných firem, příprava stánku
10:30 – 11:30 Slavnostní zahájení veletrhu
11:30 - Soutěžní prezentace zúčastněných firem
12:00 – 17:00 První výstavní den pro veřejnost, prodejní akce

22. 10. 2015
09:00 – 15:00 Druhý výstavní den pro veřejnost
09:00 Soutěžní prezentace zúčastněných firem
15:00 – 15:30 Vyhlášení soutěžních výsledků
15:30 Zakončení veletrhu
do 17:00 Úklid stánků

 

 

Pozvánku k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Propozice k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Přihlášku k 2. ročníku si stáhněte ZDE

 

 

Doprovodný program Ekonomické fakulty JU

Soutěžní naučná stezka: Co se skrývá pod povrchem? (zaměřená na společenskou odpovědnost firem)
Informace o nabízených studijních oborech na Ekonomické fakultě JU

Konkrétní popis:

Stánek bude prezentovat aktivity, které Ekonomická fakulta JU organizuje za účelem rozvoje
podnikatelského potenciálu studentů, např.:

·         studentskou soutěž podnikatelských záměrů Invest Day

·         formy podpory sociálního podnikání v regionu prostřednictvím studentských projektů

·         cyklus podnikatelských příběhů „Srdcaři, aneb podnikáme jinak“ apod.

Zájemci mohou také získat informace o aktuálně nabízených studijních oborech.

 

1. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil první ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Veletrh proběhl ve dnech 1. a 2. října díky podpoře významných představitelů kraje i města České Budějovice s finanční pomoci řady sponzorů. Slavnostní zahájení se neslo nejen v rytmech taneční hudby, s přáním úspěšného obchodování vystoupil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola či člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Tomeš Vytiska. U zahájení nové tradice stál i Ing. Josef Friedrich, ředitel českobudějovického výstaviště, na jehož půdě se první ročník Veletrhu konal.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve dvou kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou porotou z řad učitelů, hostů a veřejnosti. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Více o Veletrhu si přečtěte ZDE

Pozvánku k Veletrhu si prohlédněte ZDE

Více fotografií si prohlédnětet ZDE

O předmětu Fiktivní firma si přečtěte více ZDE


Historie Veletrhu fiktivních firem v ČB