Nabídka DVPP

 

Nabídka DVPP pro pedagogické pracovníky

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 získala Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. 3. 2018 akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Všechny nabízené programy vedou erudovaní lektoři s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří jsou zárukou dalšího rozvoje kompetencí, sociálního a osobnostního růstu pedagogického pracovníka.