Centrum celoživotního vzdělávání

 

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci školy pokračují v aktivitách započatých začátkem roku 2003, kdy vedení školy požádalo a škola následně získala z titulu grantu Jihočeského kraje první finanční dotaci na zřízení „Centra celoživotního vzdělávání“. Vznik tohoto „Centra“ byl veden snahou přiblížit vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti v rámci regionu. Cílem bylo oslovit ty, kteří mají na pracovním trhu uplatnění a chtějí své pozice upevňovat na základě nových poznatků. Především však ty skupiny obyvatelstva, jejichž možnosti uplatnění na trhu práce jsou omezené věkem, zdravotním stavem nebo tím, že v současné době plní jiné životní role. Pro činnost centra jsou k dispozici 4 učebny výpočetní techniky a další učebny Střední školy obchodní, ve kterých si žáci a absolventi středních škol v regionu, pedagogové i ostatní zájemci z řad veřejnosti mohou vybrat z širokého spektra programů

 Kurzy v nabídce centra:

Počítačové kurzy

Základy práce na PC
Rozsah výuky: 60 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Kurz pro pokročilé uživatele PC
Rozsah výuky: 30 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Tvorba www stránek
Rozsah výuky: 20 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Výpočetní technika pro matky s dětmi
Rozsah výuky: 40 vyučovacích hodin, pro děti od 3 let bude připraven doprovodný program zaměřený podle jejich věku.
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

 

Administrativa, účetnictví a ekonomika

Psaní na klávesnici
Rozsah výuky: 40 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Psaní na klávesnici
Rozsah výuky: 30 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Příprava ke státní zkoušce z kancelářského psaní
Rozsah výuky: 20 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Účetnictví pro začátečníky
Rozsah výuky: 50 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Účetnictví pro pokročilé
Rozsah výuky: 57 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Kurz ekonomického minima
Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

 

Jazyky

Kurz anglického jazyka pro začátečníky
Rozsah výuky: 30 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Rozsah výuky: 30 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

Obchodní konverzace a korespondence v německém jazyce
Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu:  k dispozici zde
Cena bude kalkulována podle počtu zájemců

 

Přípravné kurzy

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a literatury 

Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici v sekci Přijímací řízení

Přípravný kurz z matematiky
Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici v sekci Přijímací řízení

Výuka bude probíhat pravidelně 1 x týdně v odpoledních hodinách (dle dohody s lektorem).
Termíny zahájení kurzů budou stanoveny podle zájmu.
Minimální počet účastníků kurzu: 12 osob (při menším počtu bude cena zvýšena).
Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonních číslech 387 023 711, 387 023 712
nebo na e-mailové adrese: benyskova@sso.cz

 

 

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku je možno vyplnit, vytisknout a zaslat na adresu školy nebo v elektronické podobě na e-mail: sekretariat@sso.cz