Čtenářské dílny podporují čtenářskou gramotnost žáků

V letošním školním roce se žáci 1. ročníku oboru Fotograf zapojí během hodin literatury do netradiční práce s uměleckými texty, která bude sloužit ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Ta je zcela založena na práci s konkrétním souvislým beletristickým textem, který žáci nejen čtou, ale také o něm přemýšlejí a diskutují.

Žáci se tak postupně seznamují s díly českých i světových autorů, na která si vytvářejí vlastní názor. Čtení však přináší i další výhody – rozšiřování slovní zásoby, zlepšení se v oblasti pravopisu i vlastních psaných projevů. Využívat budeme školní knihovnu, do které byly knihy zakoupeny v rámci projektu Čtenářských dílen v minulých letech. V dnešní přetechnizované době není běžné trávit volný čas četbou, což se touto cestou snažíme změnit.


Čtenářské dílny podporují čtenářskou gramotnost žáků

Fotogalerie