Žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, Obchodník a Prodavač získávali nové zkušenosti na stáži v Bratislavě

Žáci Střední školy obchodní získávali praktické dovednosti a zkušenosti v denním provozu hypermarketu Tesco v Bratislavě.

V rámci projektu Erasmus + Mobility žáků v odborném vzdělávání se v letošním školním roce zúčastnili odborné stáže v zahraničí žáci oboru vzdělání Prodavač, Obchodník, Ekonomika a podnikání. Cílem projektu zaštítěným programem Erasmus+, který rovněž podporuje odborné vzdělávání, je ověření odborných znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném prostředí, podpora komunikačních dovedností, poznání životního stylu a kulturních zvyklostí hostitelské země.

Běžný pracovní den se sestával z praxe v hypermarketu Tesco, kde se žáci vystřídali na různých úsecích, administrativou prodejny počínaje a kontaktem se zákazníkem konče. 

Stáž v Bratislavě byla skvělá příležitost, jak načerpat mnoho nových zkušeností. Žáci se naučili pracovat s cizí měnou, získali zkušenosti v úseku internetového obchodu, samoobslužných pokladen, textilu a potravinářského zboží. Nejvíce si stážisté cení zkušeností získaných prací v úseku internetového obchodu a samoobslužných pokladen.

Ve volném čase se žáci věnovali poznávání hostitelské země, její kultury a historie. Navštívili různé významné památky, místa Bratislavy a jejího okolí, filmová a divadelní představení. Díky výbornému kolektivu na stáži tuto zkušenost naši žáci zvládli a ještě dlouho na ni budou vzpomínat.


Žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, Obchodník a Prodavač získávali nové zkušenosti na stáži v Bratislavě

Fotogalerie