Univ 2 - nabídka

 

UNIV 2 KRAJE

univ2V rámci projektu UNIV 2 KRAJE nabízí naše škola tři programy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

 

 

V roce 2013 budou dle zájmu realizovány tyto vzdělávací programy:

Počítač pro každého

Program je postaven tak, aby svým obsahem pokrýval velkou část znalostí a dovedností ICT, které jsou absolventem využitelné při výkonu zaměstnání. Skladba vzdělávacího programu je koncipována s cílem všeobecné aplikovatelnosti v rámci různých povolání a kvalifikací.

Program
Přihláška

Manažer prodeje

Program je postaven tak, aby svým obsahem pokrýval velkou část znalostí a dovedností, které jsou absolventem využitelné při výkonu zaměstnání. Skladba vzdělávacího programu je tvořena čtyřmi na sobě nezávislými moduly.

Program
Přihláška

Průvodce cestovního ruchu

Program je postaven tak, aby svým obsahem pokrýval velkou část znalostí a dovedností, které jsou absolventem využitelné při výkonu povolání. Skladba vzdělávacího programu je tvořena šesti na sobě nezávislými moduly. Příprava je rozdělena do dvou oblastí (odborné – pět modulů a jazykové – jeden modul).

Program
Přihláška

Další informace jsou k dispozici na IS UNIV2 KRAJE.

univ2