Dílčí kvalifikace prodavač

Celoživotní vzdělávání - Dílčí kvalifikace prodavač

Dílčí kvalifikace prodavač

V rámci udržitelnosti projektu OPVK „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé, zaměřených na získávání kompetencí“,  registrační číslo CZ.1.07/3.2.08/02.0045 nabízíme modulový vzdělávací kurz Dílčí kvalifikace prodavač:

 

Seznam modulů programu:

Modul č. 1   Kalkulace ceny a vyúčtování tržby        

Hodinová dotace: 16 hod.                  cena modulu:  Kč 1 089,--

Účastníci modulu získají přehled o různých metodách tvorby cen v závislosti na druhu výrobku a typu MO jednotky. Absolventi modulu dokáží posoudit faktory ovlivňující tvorbu cen a vytvoří kalkulaci ceny podle zadaných parametrů. Naučí se pracovat s různými doklady a tiskopisy (dodací list, faktura, pokladní deník,…). Absolventi kurzu se seznámí s problematikou plateb a manipulace s cizí měnou.

 

Modul č.  2  Obsluha pokladny a pokladních systémů, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby 

Hodinová dotace: 24 hod.                  cena modulu:  Kč 1 573,--

Účastníci modulu se naučí obsluhovat pokladnu, vyplňovat příjmové pokladní doklady, připravovat odvod tržeb, ověřovat pravost bankovek apod.

 

Modul č.  3  Posuzování kvality zboží, příprava a úprava zboží k prodeji                

Hodinová dotace: 16 hod.                  cena modulu:  Kč 1 089,--

Účastníci modulu se naučí dárkově balit různé druhy výrobků, dále získají praktické dovednosti týkající se vážení zboží, posuzování kvality zboží, prezentace výrobků ve výkladních skříních i na prodejně, vyhledávaní informací o výrobcích

 

Modul č. 4  Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem       

Hodinová dotace: 32 hod.                  cena modulu:  Kč  2 057,--

Účastníci modulu předvedou zboží zákazníkovi a informují ho o vlastnostech zboží. Přijmou objednávku od zákazníka, vyskladní zboží podle podkladů. Absolvent modulu zkontroluje skladované zboží a vede skladovou evidenci. Absolvent kurzu zabalí zboží dle přání zákazníka.

 

Modul č. 5  Jednání ve styku se zákazníkem, obchodními partnery a kontrolními orgány  

Hodinová dotace: 34 hod.                  cena modulu:  Kč  2 178,--

Účastníci si osvojí jednání ve styku se zákazníkem, obchodními partnery a kontrolními orgány, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů. Účastníci modulu se naučí komunikovat se zákazníky včetně komunikace v cizím jazyce. Absolventi kurzu řeší konfliktní situace se zákazníky a komunikují s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

 

Modul č. 6  Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříní

Hodinová dotace: 8 hod.                    cena modulu:  Kč  605,--

Účastníci modulu se naučí efektivně propagovat zboží mimo prodejnu i v prodejně. Vyzkouší si aranžování zboží, naučí se pracovat s různými materiály a s aranžérskými pomůckami. 

 

Modul č. 7  Plánování, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zásob, inventarizace

Hodinová dotace: 32 hod.                 cena modulu:  Kč  2 057,--

Program modulu zahrnuje plánování druhu a množství zásob, přejímku, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulaci se zásobami v obchodně provozní jednotce, inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce. Účastníci modulu se naučí evidovat různé druhy zboží, vybírat dodavatele a objednávat zboží. Dále získají informace týkající se odběru, přejímky a skladování zboží. 

 

            DK Prodavač – vzdělávací programy 1 – 7  cena za program             Kč  10 648,--

 

Způsob zakončení:                     zkouška, osvědčení o získání dílčí kvalifikace Prodavač

                     Termín zahájení kurzu:              dle počtu zájemců

Organizace výuky:                      jedenkrát týdně v odpoledních hodinách

Požadavky na uchazeče:          minimálně základní vzdělání

Ceny jsou kalkulovány pro minimální počet 5 účastníků.                                    

Přihlásit se můžete telefonicky, osobně či e-mailem.

Kontakty:                      telefon:                       387023711-13

e-mail:                        sekretariat@sso.cz

stránky školy:            www.sso.cz