O škole

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Po celou dobu prochází škola postupnými etapami modernizace a zkvalitňování studijního prostředí. Škola tak patří k těm nejmoderněji vybaveným středním školám v regionu.

Škola, jejíž ředitelkou je od 1. 8. 2002  Mgr. Jarmila Benýšková, má regionální působnost, širokou vzdělávací nabídku a může se pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, jak dokládají objektivní statistické ukazatele, tak i úspěšným uplatněním absolventů v praxi.

Mnozí z našich žáků se posléze věnují podnikatelské činnosti, někteří se dále vydávají na vysoké školy nebo vyšší odborné školy a dokonce získávají v zahraničí zkušenosti blízké jejich oboru.

Na téhle škole se stále něco děje