Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů. Od 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu školy na Střední škola obchodní , České Budějovice, Husova 9.

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

10.07.2020

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení.

ZOBRAZIT DETAILY

PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

01.07.2020

Škola bude otevřena pro veřejnost pouze v hlavní budově školy Husova 9, České Budějovice

(1. 7. – 21. 8. 2020)

PO – PÁ  7:30 – 13:30 hod.

ZOBRAZIT DETAILY

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

10.07.2020

termíny odevzdání přihlášky

- denní forma vzdělávání                do 26. 8. 2020

- dálková forma vzdělávání             do 25. 8. 2020

ZOBRAZIT DETAILY

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

30.06.2020

 

termíny odevzdání přihlášky v dalším kole přijímacího řízení

- denní forma vzdělávání                       do 9. července 2020

- dálková forma vzdělávání                   do 25. srpna 2020

ZOBRAZIT DETAILY

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - další kola

30.06.2020

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2020/2021.

ZOBRAZIT DETAILY

Informace o změně termínu informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

19.06.2020

Vzhledem k tomuto mimořádnému a nestandardnímu období, není v současné době ještě uzavřeno první kolo přijímacího řízení. Proto není možné ani vhodné Vás zvát na setkání do prostor naší školy.

Termín setkání Vám bude sdělen s dostatečným předstihem. Předpokládáme, že se bude informační schůzka konat v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

ZOBRAZIT DETAILY

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

18.05.2020

jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve čtyřletých oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbovém studiu

Termín konání jednotné přijímací zkoušky

řádný termín - 8. června 2020

náhradní termín -  23. června 2020

Doba trvání testů

                                               test z českého jazyka a literatury – 70 minut

                                               test z matematiky – 85 minut

ZOBRAZIT DETAILY

Informace pro nepřijaté v I. kole přijímacího řízení

15.05.2020

Informace pro rodiče nezletilých uchazečů a zletilé uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení na základě výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem, zveřejněných dne 22. 4. 2020

(v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Poučení

V tomto školním roce nelze podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o vydání nového rozhodnutí.

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Zahájení omezeného provozu školy od 11. 5. 2020

07.05.2020

S účinností od 11. 5. 2020 zahajuje škola provoz výhradně pro přípravu žáků školy na maturitní a závěrečné zkoušky. Přijímá opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy v souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR (včetně čestného prohlášen ke stažení ZDE).

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Informace pro ubytované žákyně na DM Třebízského 22, České Budějovice

07.05.2020

Z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR a probíhající distanční výuky bude pro všechny ubytované žákyně domov mládeže do konce června 2020 uzavřen.

Prosíme ubytované žákyně, aby vždy po předchozí telefonické dohodě s vychovatelkou DM v době od 11. 5. do 29. 5. 2020 ve stanoveném termínu a čase uvolnily pokoje (vyzvedly své osobní věci, případně vypořádaly své závazky).

Pro zajištění nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření je nutno předem dohodnutý termín dodržet.

Děkujeme Vám                                                                    

Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                           ředitelka školy

 

 

telefon: + 420 387 412 118,  +420 775 700 046, +420 721 171 764

e-mail: dm@sso.cz

ZOBRAZIT DETAILY

Opatření přijatá ředitelkou školy - Program Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání, projekt 2019-1-CZ01-KA102-060358

11.03.2020

1.

Přerušení stáže – Bratislava, Slovensko

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice a Slovensku byla s účinností od 13. 3. 2020 přerušena čtyřtýdenní pracovní stáž žáků školy oboru Prodavač a Obchodník, realizovaná od 1. 3. 2020 v programu Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání.

Žáci školy, kteří jsou v současné době na pracovní stáži v Bratislavě a kterých se toto opatření týká, budou mít možnost dokončit stáž v podzimním termínu.

2.

Zrušení/posunutí termínu stáže – Riga, Lotyšsko

Z výše uvedených důvodů je v současné době řešeno posunutí termínu dvoutýdenní pracovní stáže žáků školy oboru Ekonomika a podnikání a Obchodník, která se měla uskutečnit v Rize, Lotyšsko, v termínu od 29. 3. do 13. 4. 2020.

Naplánovaná stáž bude zrealizována v jiném časovém období, za příznivějších podmínek.

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní